Monday, April 7, 2008Mời Ghi Danh
Gia Nhập Khối 8406


Các bạn muốn tham gia Khối 8406 xin gửi email về địa chỉ sau đây:


hay bấm chuột vào đây:

Ghi danh gia nhập Khối 8406


Xin cho biết các chi tiết:


Họ/Tên đệm/Tên chính: _________________________________________
(Xin ghi theo thứ tự trên để tiện xếp theo mẫu tự trong bản danh sách.
Tốt nhất nên ghi tên thật. Chỉ nên ghi nick name nếu thấy ghi tên thật thì rất bất lợi về an ninh)

Nơi cư ngụ: ___________________________________________________
(Xin ghi tên 1/ thành phố, 2/ tỉnh hay tiểu bang, và 3/ tên quốc gia nơi mình đang cư ngụ)

Địa chỉ email: __________________________________________________
(Nên ghi để ban Đại Diện Khối có thể liên lạc. Nhưng không nhất thiết)

Số điện thoại: __________________________________________________
(Nên ghi để ban Đại Diện Khối có thể liên lạc. Nhưng không nhất thiết)

Ban Đại diện Lâm thời Khối 8406 rất hân hoan đón nhận các bạn
làm thành viên của Khối.

Ks Đỗ Nam Hải, Sàigòn
Csq Trần Anh Kim
Lm Phan Văn Lợi, Huế
Gs Nguyễn Chính Kết, đang vận động ở hải ngoại.


Lưu ý:
Những ai đã ghi tên tham gia Khối 8406,
nhưng không thấy tên mình trong bản danh sách tổng hợp tại trang blog
http://hoatdongcuakhoi8406.blogspot.com/2008/04/danhsachkhoi8406.html,
xin vui lòng ghi tên lại và thông cảm cho sự thiếu sót này.TRỞ VỀ
TRANG ĐẦU TIÊN______________________________________________________